Parkstad Limburg databank

Inwoners: 8 jaar

Totaal aantal inwoners van 8 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).