Parkstad Limburg databank

Inwoners: 91 jaar

Totaal aantal inwoners van 91 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).