Parkstad Limburg databank

Inwoners: 92 jaar

Totaal aantal inwoners van 92 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).