Parkstad Limburg databank

Inwoners: 95 jaar

Totaal aantal inwoners van 95 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).