Parkstad Limburg databank

Inwoners: 98 jaar

Totaal aantal inwoners van 98 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).