Parkstad Limburg databank

Inwoners: 99 jaar

Totaal aantal inwoners van 99 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).