Parkstad Limburg databank

Inwoners: 9 jaar

Totaal aantal inwoners van 9 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).