Parkstad Limburg databank

Potentiele beroepsbevolking

Aandeel inwoners van 15 t/m 64 jaar