Parkstad Limburg databank

Inwoners: gehuwd

Totaal aantal gehuwde inwoners (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).