Parkstad Limburg databank

Inwoners: gescheiden

Totaal aantal gescheiden inwoners (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).