Parkstad Limburg databank

Inwoners: ongehuwd

Totaal aantal ongehuwde inwoners (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).