Parkstad Limburg databank

Inwoners: weduwstaat

Totaal aantal inwoners in weduwstaat (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).