Parkstad Limburg databank

Belgen

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van Belgie (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).