Parkstad Limburg databank

Britten

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van Groot-Brittannie (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).