Parkstad Limburg databank

Denen

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van Denemarken (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).