Parkstad Limburg databank

Duitsers

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van Duitsland (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).