Parkstad Limburg databank

Finnen

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van Finland (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).