Parkstad Limburg databank

Fransen

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van Frankrijk (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).