Parkstad Limburg databank

Grieken

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van Griekenland (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).