Parkstad Limburg databank

Ieren

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van Ierland (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).