Parkstad Limburg databank

Nederlanders

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van Nederland (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).