Parkstad Limburg databank

Noren

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van Noorwegen (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).