Parkstad Limburg databank

Onbekende nationaliteit

Het aantal inwoners waarvan de nationaliteit onbekend is. Onder nationaliteit wordt verstaan: het wettelijk onderdaan zijn van een bepaald land (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).