Parkstad Limburg databank

Overige nationaliteiten

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van andere nationaliteiten dan de reeds genoemde landen (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).