Parkstad Limburg databank

Spanjaarden

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van Spanje (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).