Parkstad Limburg databank

Zweden

Het aantal inwoners dat wettelijk onderdaan is van Zweden (peildatum 1 januari van het betreffende jaar).