Parkstad Limburg databank

Overige niet-geindustrialiseerde landen

Etniciteit is bepaald op basis van de definitie van het CBS. Voor meer info zie www.cbs.nl.