Parkstad Limburg databank

Aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking, in %