Parkstad Limburg databank

Saldo vestigingen-vertrekken

Het aantal gevestigde personen min het aantal vertrokken personen (indien positief vestigingsoverschot; indien negatief vertrekoverschot). Vestiging en vertrek zijn: vanuit/naar een ander adres binnen de gemeente, vanuit/naar een andere gemeente in Parkstad Limburg of elders in Nederland, of vanuit/naar het buitenland.