Parkstad Limburg databank

Saldo gevestigde-vertrokken huishoudens, in %

Het aantal gevestigde huishoudens min het aantal vertrokken huishoudens (indien positief vestigingsoverschot; indien negatief vertrekoverschot), in % van het aantal huishoudens op 1 januari. Vestiging en vertrek zijn: vanuit/naar een ander adres binnen de gemeente, vanuit/naar een andere gemeente in Parkstad Limburg of elders in Nederland, of vanuit/naar het buitenland. Onder huishouden wordt hier verstaan een persoon of een groep personen die op dezelfde datum zijn verhuisd van een gezamenlijk oud adres naar een gezamenlijk nieuw adres. Indien alleen inwonende kinderen zijn verhuisd (bijvoorbeeld omdat ze op zichzelf gaan wonen) worden ze niet geteld als huishouden.