Parkstad Limburg databank

Vertrokken huishoudens: naar eigen gemeente

Aantal huishoudens dat uit dit gebied is vertrokken naar een ander adres binnen de gemeente. Onder huishouden wordt hier verstaan een persoon of een groep personen die op dezelfde datum zijn verhuisd van een gezamenlijk oud adres naar een gezamenlijk nieuw adres. Indien alleen inwonende kinderen zijn verhuisd (bijvoorbeeld omdat ze op zichzelf gaan wonen) worden ze niet geteld als huishouden.