Parkstad Limburg databank

Vertrokken huishoudens: meerpersoonshuishoudens

Aantal meerpersoonshuishoudens (meer dan een persoon) dat uit dit gebied is vertrokken: naar een ander adres binnen de gemeente, naar een andere gemeente in Parkstad Limburg of elders in Nederland, of naar het buitenland. Onder huishouden wordt hier verstaan een persoon of een groep personen die op dezelfde datum zijn verhuisd van een gezamenlijk oud adres naar een gezamenlijk nieuw adres. Indien alleen inwonende kinderen zijn verhuisd (bijvoorbeeld omdat ze op zichzelf gaan wonen) worden ze niet geteld als huishouden.