Parkstad Limburg databank

Verhuisde huishoudens binnen Parkstad Limburg (van...naar...)

Totaal aantal huishoudens dat is verhuisd binnen Parkstad Limburg, naar gebied van herkomst en gebied van vestiging. Onder huishouden wordt hier verstaan een persoon of een groep personen die op dezelfde datum zijn verhuisd van een gezamenlijk oud adres naar een gezamenlijk nieuw adres. Indien alleen inwonende kinderen zijn verhuisd (bijvoorbeeld omdat ze op zichzelf gaan wonen) worden ze niet geteld als huishouden.