Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Totaal

Totaal aantal vestigingen. Het begrip vestiging is als volgt gedefinieerd: een locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsoefenaar; dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan, waarin of van waaruit een economische activiteit, andere (niet-economische) activiteit of zelfstandig (vrij) beroep ter verkrijging van inkomsten wordt uitgeoefend. Dit betekent dat er (meestal 12 uur of meer per week) betaald werk wordt verricht. Een besloten vennootschap zonder werkzame personen wordt dus niet als een vestiging beschouwd.