Parkstad Limburg databank

Aandeel vestigingen in de landbouw, in %

Aantal vestigingen in de sector landbouw (sectie A), in % van alle vestigingen. NB Cijfers uit de landbouwtelling (afdelingen 01.1 t/m 01.5 = akker-/tuinbouw en fokken/houden van dieren) zijn in het bedrijvenregister niet beschikbaar voor 2008; in plaats daarvan zijn de cijfers uit 2009 gebruikt voor deze jaren.