Parkstad Limburg databank

Aandeel vestigingen in de industrie, in %

Aantal vestigingen in de sector industrie, in % van alle vestigingen. Dit zijn de secties: B Winning van delfstoffen C Industrie D Productie/distributie/handel elektriciteit, gas, stroom E Winning/distributie water, afvalbeheer, sanering F Bouwnijverheid