Parkstad Limburg databank

Aandeel vestigingen in de niet-commerciele dienstverlening, in %

Aantal vestigingen in de sector niet-commerciële dienstverlening, in % van alle vestigingen. Dit zijn de secties: O Openbaar bestuur, overheid, soc.verzekeringen P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg R Cultuur, sport en recreatie S Overige dienstverlening