Parkstad Limburg databank

Aantal vestigingen in de industrie

Aantal vestigingen in de sector industrie. Dit zijn de secties: B Winning van delfstoffen C Industrie D Productie/distributie/handel elektriciteit, gas, stroom E Winning/distributie water, afvalbeheer, sanering F Bouwnijverheid