Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Winning/distributie water, afvalbeheer, sanering

Aantal vestigingen in sectie E (Winning/distributie water, afvalbeheer, sanering) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'.