Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Handel, reparatie van auto's

Aantal vestigingen in sectie G (Handel, reparatie van auto's) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'.