Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Landbouw

Aantal vestigingen in afdeling 01 (Landbouw) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'. De lettercode (A) komt overeen met de sectieindeling. NB Cijfers uit de landbouwtelling (afdelingen 01.1 t/m 01.5 = akker-/tuinbouw en fokken/houden van dieren) zijn in het bedrijvenregister niet beschikbaar voor 2008; in plaats daarvan zijn de cijfers uit 2009 gebruikt voor deze jaren.