Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Bosbouw

Aantal vestigingen in afdeling 02 (Bosbouw) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'. De lettercode (A) komt overeen met de sectieindeling.