Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Winning aardolie / aardgas

Aantal vestigingen in afdeling 06 (Winning aardolie / aardgas) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'. De lettercode (B) komt overeen met de sectieindeling.