Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Dienstverlening voor winning delfstoffen

Aantal vestigingen in afdeling 09 (Dienstverlening voor winning delfstoffen) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'. De lettercode (B) komt overeen met de sectieindeling.