Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Drukkerijen, reproductie opgenomen media

Aantal vestigingen in afdeling 18 (Drukkerijen, reproductie opgenomen media) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'. De lettercode (C) komt overeen met de sectieindeling.