Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Vervaardiging farmaceutische grondst./producten

Aantal vestigingen in afdeling 21 (Vervaardiging farmaceutische grondst./producten) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'. De lettercode (C) komt overeen met de sectieindeling.