Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Vervaardiging metalen in primaire vorm

Aantal vestigingen in afdeling 24 (Vervaardiging metalen in primaire vorm) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'. De lettercode (C) komt overeen met de sectieindeling.