Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Reparatie/installatie machines/apparaten

Aantal vestigingen in afdeling 33 (Reparatie/installatie machines/apparaten) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'. De lettercode (C) komt overeen met de sectieindeling.