Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Productie/distributie/handel elektriciteit, gas, stroom

Aantal vestigingen in afdeling 35 (Productie/distributie/handel elektriciteit, gas, stroom) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'. De lettercode (D) komt overeen met de sectieindeling.