Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Winning en distributie water

Aantal vestigingen in afdeling 36 (Winning en distributie water) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'. De lettercode (E) komt overeen met de sectieindeling.